} Registracija vozila
e-naročilo na servis Brezplačno preizkusite Toyoto Ceniki in katalogi Kaizen Toyota Magazin Kontaktirajte nas

Registracija vozila

Postopek ob registraciji vozil urejata Zakon o motornih vozilih (UL RS št.106/2010) in Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil (UL RS št. 48/11).


Registrirate lahko novo vozilo, ki je kupljeno v Sloveniji, v EU ali izven EU, rabljeno vozilo, ki je kupljeno v Sloveniji, v EU ali lahko pa registrirate tudi starodobno vozilo.


Za podaljšanje registracije morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- da je za vozilo, za katerega se mora opraviti tehnični pregled, po opravljenem takem pregledu, izdan potrjen zapisnik, ki ni starejši od 30 dni,
- da je za registrirano vozilo ugotovljeno, da se njegovi podatki, vpisani v prometno dovoljenje in listino o homologaciji vozila, ujemajo z dejanskim stanjem,
- če je vozilo registrirano, da ni preteklo več kot 30 dni od dneva poteka veljavnosti prometnega dovoljenja.

Predložiti morate tudi:

- fizične osebe: osebni dokument (če opravljate registracijo za drugo osebo, poleg svojega osebnega dokumenta potrebujete še pooblastilo lastnika in svoj osebni dokument),
- pravne osebe: statistični obrazec (AJPES), sklep sodišča, žig, davčna številka.

Naš pravilnik o zasebnosti na spletni strani

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke za zagotavljanje funkcionalnosti storitev. Če se z uporabo piškotkov strinjate, lahko nemoteno nadaljujete z uporabo spletne strani.